SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wspólnej Europy
w Zalesiu Górnym

www.spzalesiegorne.pl

GIMNAZJUM
w Zalesiu Górnym

www.gimnazjumzalesie.edu.pl